The Editorial Board of Chinese Journal of Cell Biology

 

Editor-in-Chief

Guo Lihe  

Associate Editors-in-Chief

Chen Yan
Chen Yeguang Fei Jian Li Baoming Lin Xinhua
Liu Xiaolong Liu Xinyuan Lü Jianxin Ning Guang Shu Hongbing
Wang Gang Zhang Zhuohua Zhou Qi Zhu Xueliang Chen Yan
Chen Yeguang Fei Jian Li Baoming Lin Xinhua Liu Xiaolong
Liu Xinyuan Lü Jianxin Ning Guang Shu Hongbing Wang Gang
Zhang Zhuohua Zhou Qi Zhu Xueliang    

Members of the Editorial Board 

Chen Jianfeng Cheng Shuqun Cheng Tao Dong Qianggang Gao Xiang
Han Daishu Han Mei Hu Yiping Hua Zichun Huang Baiqu
Huang Fang Hui Lijian Kang Xianjiang Jiang Zhengfan Jin Yinghua
Jin Ying Li Jia Li Yu Li Chaojun Li Guangpeng
Li Huiwu Li Jinsong Li Mingfa Li Qifu Li Yiping
Li Zhuoyu Liu Dahai Liu Mofang Liu Te Liu Xiangguo
Luo Shiwen Luo Zhenge Ma Feng Mo Rigen(Merrgen) Ouyang Gaoliang
Shao Jianzhong Shi Deshun Shi Qinghua Song Fangzhou Su Zhanhai
Sun Mengxiang Sun Qingyuan Tang Qiqun Wang Chen Wang Hongyan
Wang Min Wang Lidong Wang Qiuyu Wang Shie Wang Xiang
Wang Yingxiong Wang Zhanyou Wen Jianfan Xiang Shuanglin Xu Chenqi
Xu Fang Yang Xuesong Yang Gongshe Yang Huangtian Yang Jin
Yang Yi Yang Zengming Yao Xinsheng Yi Fan Yi Jing
Yu Luyang Zhang Lei Zhang Huanxiang Zhang Yanyun Zhao Xintai
Zhao Yun Zhou Jun Zhou Zhongjun Zhu Dahai Zou Dongfang

Editorial Office
Li Chun(managing editor)   Li Zifan   Liao Guangyong   Shen Ying   Wu Xiaoyi

(alphabetically)

您是第 位访问者,欢迎!
Sponsored by: Institute of Biochemistry and Cell Biology, Shanghai Institutes for Biological Sciences, CAS  Chinese Society for Cell Biology
Address: Room 408, Building 31B, 319 Yue-Yang Road, Shanghai 200031, China  Tel: 86-21-54920950/2892/2895  Email: cjcb@sibs.ac.cn
沪ICP备05017545号